کالبد شکافی : هارد IBM

Image #1

Image #2

Image #3

مرحله ۱ :

 •  مشخصات هارد
  •  ۲۰٫۰۰GB ATA/IDE
  •  ۵V 500mA
  •  ۴۲۰۰RPM
  •  Original Apple OEM!
 •  هفت پیچ روی هارد IBM که در تصویر نشان داده شده است را باز کنید.
هارد IBMهارد IBM

مرحله ۲ : 

 •  سطح دیسک مانند آینه است حتی شما میتوانید آیفون ۳g من را هم ببینید !
 •  بخش هایی از دستگاه
  •  بخش زرد هد
  •  آبی موتور هد
  •  بخش سبز هم یک کیسه ی کوچک برای جذب رطوبت است

Image #1Image #2

مرحله ۳ :  

 • پیچ های نشان داده شده در عکس را باز کنید
Image #1

مرحله ۴ : 

 •  حال شما میتوانید پشت دستگاه را بدون برد اصلی ببینید
 •  نارنجی : اتصال سر برای نقل و انتقال داده ها با سرعت بالا
 •  زرد : اتصال موتور ، برای تنظیم حرکت موتور بر روی ۴۲۰۰RPM
Image #1Image #2

مرحله ۵ :

 •  خوب ، موقع خمله به داخل است
 •  دو پیچ آبی را باز کنید
 •  زرد : این قطعه یک آهنربای قوی است
 •  قرمز : این یکی کابل PBC روبان است
 •  سبز : دو پیچ را حذف کنید
 •  صورتی : پیچ را باز کنید

   

Image #1

مرحله ۶ : 

 •  هد به همراه کانکتور 
تعمیر هارد IBM

مرحله ۷ : 

 •  خوب کار تمام است ! این هم از هارد IBM شما