جراحی تخصصی هارد جهت تعمیر سیلندر و یا هد هارد - کیفیت در بازیابی دیتا ( برگرداندن اطلاعات پاک شده ) را از پارسه بخواهید

در بخش جراحی تخصصی هارد دپارتمان بازیابی دیتا انفورماتیک پارسه٬ پروسه برگرداندن اطلاعات پاک شده به شکل انجام می گیرد؟

در ابتدا باید گفت ریکاوری هارد دیسک ها به دو بخش تقسیم میگردد.

در بخش اول میتوان از ریکاوری هارد دیسک با استفاده از دستگاه های بازیابی دیتا مانند MRT Ultra نام برد که تمام پروسه برگرداندن اطلاعات پاک شده و یا تعمیر فریمور هارد را به صورت نرم افزاری انجام میدهند.

اما در بعضی مواقع نیاز به جراحی هارد جهت تعمیر سیلندر هارد٬ تعمیر هد هارد و تعمیر اجزایی دیگر هارد میباشد. در این نوع از بازیابی دیتا٬ تکنسین مجرب در بخش جراحی تخصصی هارد جهت ریکاوری اطلاعان نیاز به باز کردن هارد دیسک در فضایی عاری از هرگونه گرد و غبار دارد. این جراحی هارد در دستگاه های Clean Room انجام میپذیرد و نیاز مداوم به حظور تکنسین متخصص در بخش جراحی هارد دارد.


در این مواقع پروسه جراحی در چند بخش انجام میپذیرد

بخش اول: تعمیر سیلندر هارد

در صورتی که هارد دیسک ضربه خورده باشد و یا در اثر تغییر ناگهانی ولتاژ برق٬ اختلالی در سیلندر هارد به وجود بیایید٬ نیاز به جراحی تخصصی هارد توسط تکنسین مربوطه میباشد. در صورت امکان پروسه جراحی هارد به تعویض سیلندر مجرب میشود و اطلاعات بر روی دیسک باقی میماند. اما در صورتی که تعمیر سیلندر هارد پاسخ گو مشکل بجود آمده نباشد٬ تکنسین جراحی تخصصی هارد دسیک سخت حاوی اطلاعات را به هارد دیسک جدید منتقل کرده و پروسه بازیابی دیتا را شروع میکندبخش دوم: تعمیر هد هارد

در بسیاری از مواقع بر اثر ضربه٬ تکان های شدید٬ آبخوردگی و یا نوسان در جریان برق هد های هارد مه مسعول خواندن اطلاعات ار دیسک سخت را بر عهده دارند خراب شده و نیاز به تعمیر هد هارد دارند.
در این موارد تکنسین مجرب در بخش جراحی تخصصی هارد با پیدا کردن هارد دیسکی مشابه و تعویض هد و یا دیسک های سخت افزاری اقدام به پروسه تعمیر هد هارد میکند. این مورد هم نیاز به اتاق عاری از هر گونه غبار یا همان Clean Room را دارا میباشد.


تعمیر فریمور هارد چیست و چه ارتباطی با برگرداندن اطلاعات پاک شده دارد؟

در بسیاری از موارد٬ نیاز به جراحی هارد کامل هارد دیسک جهت برگرداندن اطلاعات پاک شده به صورت کامل نمی باشد

تعمیر فریمور هارد زمانی رخ میدهد که آی سی های موجود بر روی برد هارد دارای و فریمورد ذخیره شده بر روی آن ها با مشکل مواجه شوندو در این حالت تکنسین مجرب در بخش بازیابی دیتا با استفاده از دستگاه تخصصی MRT Ultra شروع به تعمیر فریمور هارد میکند.