سوکت شارژ لپتاپ HP J32 - پارسه

سوکت شارژ لپتاپ HP J32

سوکت شارژ لپتاپ HP J32
سوکت شارژ لپتاپ HP J32
98,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 10 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

DV5000, DV5000T, DV5001XX, DV5003CL, DV5017CL, DV5020CA, DV5020US, DV5029US, DV5030US, DV5035NR, DV5040US, DV5088XX, DV5099XX, DV5100, DV5110CA, DV5110US, DV5115NR, DV5116NR, DV5117CA, DV5117CL, DV5120US, DV5123CL, DV5129US, DV5130CA, DV5130US, DV5135NR, DV5140CA, DV5140US, DV5150US, DV5163CL, DV5167CL, DV5170US, DV5178US, DV5189XX, DV5190US, DV5196XX, DV5197XX, DV5198XX, DV5199XX, DV5200, DV5210CA, DV5210US, DV5215CA, DV5215US, DV5216CA, DV5216CL, DV5217CL, DV5218NR, DV5220CA, DV5220LA, DV5220US, DV5222NR, DV5224NR, DV5225CA, DV5226CA, DV5230CA, DV5230US, DV5234US, DV5235CA, DV5237CA, DV5237CL, DV5240CA, DV5240US, DV5250CA, DV5250US, DV5298XX, DV5299XX, DV5300
For HP Pavilion DV8000 Series: DV8000, DV8000T, DV8013CL, DV8013XX, DV8040CA, DV8040US, DV8040XX, DV8088US, DV8099XX, DV80XXUS, DV8100, DV8100Z, DV8110US, DV8113CL, DV8120CA, DV8125NR, DV8130US, DV8135NR, DV8140US, DV8200, DV8210CA, DV8210US, DV8213CL, DV8220CA, DV8220US, DV8225CA, DV8225NR, DV8230CA, DV8230US, DV8233CL, DV8235NR, DV8240US, DV8275LA, DV8280US, DV8289XX, DV8298XX, DV8299XX, DV8300, DV8301NR, DV8305CA, DV8305US, DV8309US, DV8310CA, DV8310US, DV8315CA, DV8315NR, DV8320CA, DV8320US, DV8327CA, DV8327CL, DV8327US, DV8328CA, DV8330US, DV8333CL, DV8339US, DV8370LA, DV8375LA, DV8380US, DV8399XX, DV8400, DV8408US
For Compaq Presario V5000 Series: V5000, V5000T, V5005US, V5015CA, V5015US, V5088XX, V5099XX, V5100, V5100Z, V5101US, V5102NR, V5105CA, V5105US, V5115CA, V5115US, V5119US, V5120NR, V5160US, V5189XX, V5199XX, V5200, V5201CA, V5201US, V5204NR, V5205NR, V5207NR, V5208CA, V5209US, V5210CA, V5210US, V5299XX, V5300, V5303NR, V5304US, V5305WM, V5306US, V5307US, V5308CA, V5308US, V5310US, V5315WM
For Compaq Presario C300 Series: C300, C301NR, C302NR, C303NR, C304NR, C305LA, C306US, C307NR, C308LA, C315LA, C318LA, C399XX
For Compaq Presario C500 Series: C500, C500T, C501NR, C502CA, C502US, C503WM, C504US, C506CA, C507US, C508US, C509NR, C518LA, C551NR, C552CA, C552US, C554US, C555NR, C556CA, C557CL, C560US, C563NR, C568LA, C571NR, C581WM

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

شاخه ها