سوکت شارژ لپتاپ HP J75 - پارسه

سوکت شارژ لپتاپ HP J75

سوکت شارژ لپتاپ HP J75
سوکت شارژ لپتاپ HP J75
324,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود نيست
مقدار: 0 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

For HP Pavilion DV5000 Series: DV5000, DV5000T, DV5001XX, DV5003CL, DV5017CL, DV5020CA, DV5020US, DV5029US, DV5030US, DV5035NR, DV5040US, DV5088XX, DV5099XX, DV5100, DV5110CA, DV5110US, DV5115NR, DV5116NR, DV5117CA, DV5117CL, DV5120US, DV5123CL, DV5129US, DV5130CA, DV5130US, DV5135NR, DV5140CA, DV5140US, DV5150US, DV5163CL, DV5167CL, DV5170US, DV5178US, DV5189XX, DV5190US, DV5196XX, DV5197XX, DV5198XX, DV5199XX, DV5200, DV5210CA, DV5210US, DV5215CA, DV5215US, DV5216CA, DV5216CL, DV5217CL, DV5218NR, DV5220CA, DV5220LA, DV5220US, DV5222NR, DV5224NR, DV5225CA, DV5226CA, DV5230CA, DV5230US, DV5234US, DV5235CA, DV5237CA, DV5237CL, DV5240CA, DV5240US, DV5250CA, DV5250US, DV5298XX, DV5299XX, DV5300
For HP Pavilion DV8000 Series: DV8000, DV8000T, DV8013CL, DV8013XX, DV8040CA, DV8040US, DV8040XX, DV8088US, DV8099XX, DV80XXUS, DV8100, DV8100Z, DV8110US, DV8113CL, DV8120CA, DV8125NR, DV8130US, DV8135NR, DV8140US, DV8200, DV8210CA, DV8210US, DV8213CL, DV8220CA, DV8220US, DV8225CA, DV8225NR, DV8230CA, DV8230US, DV8233CL, DV8235NR, DV8240US, DV8275LA, DV8280US, DV8289XX, DV8298XX, DV8299XX, DV8300, DV8301NR, DV8305CA, DV8305US, DV8309US, DV8310CA, DV8310US, DV8315CA, DV8315NR, DV8320CA, DV8320US, DV8327CA, DV8327CL, DV8327US, DV8328CA, DV8330US, DV8333CL, DV8339US, DV8370LA, DV8375LA, DV8380US, DV8399XX, DV8400, DV8408US
For Compaq Presario V5000 Series: V5000, V5000T, V5005US, V5015CA, V5015US, V5088XX, V5099XX, V5100, V5100Z, V5101US, V5102NR, V5105CA, V5105US, V5115CA, V5115US, V5119US, V5120NR, V5160US, V5189XX, V5199XX, V5200, V5201CA, V5201US, V5204NR, V5205NR, V5207NR, V5208CA, V5209US, V5210CA, V5210US, V5299XX, V5300, V5303NR, V5304US, V5305WM, V5306US, V5307US, V5308CA, V5308US, V5310US, V5315WM
For Compaq Presario C300 Series: C300, C301NR, C302NR, C303NR, C304NR, C305LA, C306US, C307NR, C308LA, C315LA, C318LA, C399XX
For Compaq Presario C500 Series: C500, C500T, C501NR, C502CA, C502US, C503WM, C504US, C506CA, C507US, C508US, C509NR, C518LA, C551NR, C552CA, C552US, C554US, C555NR, C556CA, C557CL, C560US, C563NR, C568LA, C571NR, C581WM

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

شاخه ها