مناسب برای مدل های Sony VAIO PCG-1/7/8/9 Series: Sony VAIO PCG-109M Sony VAIO PCG-7A2L Sony VAIO PCG-8A1R, 8L2L, 8Q3L, 8S4L, 8C2M, 8L3M, 8Q6L, 8T2L Sony VAIO PCG-9J1L, 9L1L, 9J3M, 9J5L Sony VAIO PCG-FR Series: Sony VAIO PCG-FR285E, FR315B Sony VAIO PC - پارسه

شارژر لپتاپ سونی VAIO VGP-AC19V45 VGP-AC19V46 19.5V 6.2A

شارژر لپتاپ سونی VAIO VGP-AC19V45 VGP-AC19V46 19.5V 6.2A
شارژر لپتاپ سونی VAIO VGP-AC19V45 VGP-AC19V46 19.5V 6.2A شارژر لپتاپ سونی VAIO VGP-AC19V45 VGP-AC19V46 19.5V 6.2A شارژر لپتاپ سونی VAIO VGP-AC19V45 VGP-AC19V46 19.5V 6.2A
1,260,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 10 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

مناسب برای مدل های 

Sony VAIO PCG-1/7/8/9 Series: 
Sony VAIO PCG-109M
Sony VAIO PCG-7A2L
Sony VAIO PCG-8A1R, 8L2L, 8Q3L, 8S4L, 8C2M, 8L3M, 8Q6L, 8T2L
Sony VAIO PCG-9J1L, 9L1L, 9J3M, 9J5L

Sony VAIO PCG-FR Series:
Sony VAIO PCG-FR285E, FR315B
Sony VAIO PCG-FRV25, FRV26, FRV27, FRV28, FRV31, FRV34, FRV37

Sony VAIO VGN-A Series:
Sony VAIO VGN-A100, A115B, A115M, A170, A170B1, A170B12, A200, A215M, A215Z, A290, A295, A295HP, A300, A317, A317M, A317S, A70P, A130P21, A600, A60GP, A60PS, A60S, A63, A130P25
Sony VAIO VGN-AR100, AR500, AR550E, AR710E/B, AR41E, AR31MR, AR570N, AR790U

Sony VAIO VGN-K Series:
Sony VAIO VGN-K30, K31B, K45, K50B

Sony VAIO PCG-GRT Series:
PCG-GRT25F, PCG-GRT35F, PCG-GRT100, PCG-GRT100K, PCG-GRT100P, PCG-GRT102A, PCG-GRT150, PCG-GRT150, PCG-GRT160, PCG-GRT170, PCG-GRT230, PCG-GRT240G, PCG-GRT250, PCG-GRT250K, PCG-GRT250P, PCG-GRT260G, PCG-GRT270, PCG-GRT270G, PCG-GRT270K, PCG-GRT270P, PCG-GRT280ZG, PCG-GRT290Z, PCG-GRT290ZP, PCG-GRT360ZG, PCG-GRT380ZG, PCG-GRT390Z, PCG-GRT390ZP

Sony VAIO PCG-FRV Series: 
PCG-FRV23, PCG-FRV25, PCG-FRV25Q, PCG-FRV26, PCG-FRV27, PCG-FRV28, PCG-FRV31, PCG-FRV33, PCG-FRV34, PCG-FRV35, PCG-FRV35Q, PCG-FRV37

Sony VAIO PCG-GRV Series : 
PCG-GRV616S, PCG-GRV616G, PCG-GRV550, PCG-GRV600, PCG-GRV670, PCG-GRV670P, PCG-GRV680, PCG-GRV680P

Sony VAIO PCG-GRZ Series: 
PCG-GRZ270, PCG-GRZ515, PCG-GRZ515G, PCG-GRZ530, PCG-GRZ600P1, PCG-GRZ600P3, PCG-GRZ600P6, PCG-GRZ610, PCG-GRZ620, PCG-GRZ615M, PCG-GRZ615S, PCG-GRZ630, PCG-GRZ660

Sony VAIO VGN Series: 
VGN-A, VGN-A130, VGN-A150, VGN-A160, VGN-A190, VGN-A260, VGN-A290, VGN-A690, VGN-A790, VGN-B100B

Sony VAIO PCG-GRS Series: 
PCG-GRS51M, PCG-GRS100, PCG-GRS150, PCG-GRS150K, PCG-GRS150P, PCG-GRS515, PCG-GRS515R, PCG-GRS615SP

Sony VAIO PCG Series: 
PCG-11211L
PCG-81111L, PCG-81112L
PCG-81214L

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

شاخه ها