۳۶ قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم برای PS3/XBOX - پارسه

۳۶ قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم برای PS3/XBOX

۳۶ قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم برای PS3/XBOX
۳۶ قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم برای PS3/XBOX
2,300,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 10 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

۳۶ قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم برای PS3/XBOX 1. XBOX 360 GPU 2. XBOX 360 CPU 3. XBOX 360 CSP 4. XBOX 360 HANA 5. PS3 GPU 6. PS3 CPU (New model) 7. PS3 CPU (Old model) 8. PS3 CXR714120 9. PS3 CXD2964GB 10. PS3 CXD2973GB 11. WII GPU (New model) 12. WII GPU (Old model) 13. WII CPU (New model) 14. WII CPU (Old model) 15. CXD2949CGB 16. CXD9799GP 17. CXD9833GB 18. CXD2980BGB 19. CXD9209GB 20. CXD2976GB 21. CXD2992GB 22. CXD2972GB 23. CXDT203-15 24. PSP-1/5209 (0.3mm solder ball) 25. PSP-2/2975 (0.3mm solder ball) 26. PSP-3 (0.3mm solder ball) 27. PSP-4 (0.3mm solder ball) 28. PSP-5 (0.3mm solder ball) 29. PSP-6 (0.3mm solder ball) 30. PSP-7 (0.3mm solder ball) 31. PSP3-1 (0.3mm solder ball) 32. PSP-MB44C018A (0.3mm solder ball) 33. PSP-LR38807 (0.3mm solder ball) 34. PSP-833KM3E (0.3mm solder ball) 35. PSP-L8GV7657 (0.3mm solder ball) 36. PSP-Z7-201A (0.6mm solder ball)

1. XBOX 360 GPU

2. XBOX 360 CPU

3. XBOX 360 CSP

4. XBOX 360 HANA

5. PS3 GPU

6. PS3 CPU (New model)

7. PS3 CPU (Old model)

8. PS3 CXR714120

9. PS3 CXD2964GB

10. PS3 CXD2973GB

11. WII GPU (New model)

12. WII GPU (Old model)

13. WII CPU (New model)

14. WII CPU (Old model)

15. CXD2949CGB

16. CXD9799GP

17. CXD9833GB

18. CXD2980BGB

19. CXD9209GB

20. CXD2976GB

21. CXD2992GB

22. CXD2972GB

23. CXDT203-15

24. PSP-1/5209 (0.3mm solder ball)

25. PSP-2/2975 (0.3mm solder ball)

26. PSP-3 (0.3mm solder ball)

27. PSP-4 (0.3mm solder ball)

28. PSP-5 (0.3mm solder ball)

29. PSP-6 (0.3mm solder ball)

30. PSP-7 (0.3mm solder ball)

31. PSP3-1 (0.3mm solder ball)

32. PSP-MB44C018A (0.3mm solder ball)

33. PSP-LR38807 (0.3mm solder ball)

34. PSP-833KM3E (0.3mm solder ball)

35. PSP-L8GV7657 (0.3mm solder ball)

36. PSP-Z7-201A (0.6mm solder ball)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

شاخه ها