طرز استفاده از شابلون

سطح چیپ را با یک لایه نازک ازخمیر فلاکس بپوشانید این خمیر کمک میکند در مراحل بعدی توپ های قلع در مکان های خاص به سطح چیپ بچسبند

چیپ را درون گیره مخصوص شابلون قرار دهید

شابلون را بر روی گیره مخصوص و در بالای چیپ نصب نمایید.

توپ قلع متناسب با چیپ و شابلون را بر روی تمامی نقاط شابلون بریزید و پخش نمایید

سوراخ های خالی را بوسیله برس و یا پنس با توپ قلع پر کنید و توپ های اضافی را در یک طرف جمع کنید.

شابلون را به آرامی بلند نمایید. توجه کنید مستقیم به سمت بالا .

پس از برداشتن شابلون توپ های قلعی که بوسیله خمیر فلاکس به چیپ چسبیده اند بجا می مانند . چیپ را به آرامی حرارت دهید .توجه کنید فشار هوا بوسیله سیستم های دمنده باعث جابجا شدن توپ های قطع میشود پس یا از زیر حرارت دهید و یا فشار هوای گرم دمنده را ببندیدو فقط با حرارت المنت توپ ها را ذوب نمایید تا به چیپ جوش داده شوند