شابلون حرارت مستقیم 254 تایی - پارسه

۲۵۴قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم

۲۵۴قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم
۲۵۴قطعه شابلون ریبال حرارت مستقیم
5,500,000 ریال با احتساب ماليات
شماره انبارداري:  
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 5 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

ریبال کردن با توپ قلع های لید و لید فری میتواند ساپورت کند

لیست شابلون های حرارت مستقیم در پک 254 تایی

Stencils use 0.3mm solder balls: (6pcs)
Intel: AM82801IUX (Laptop new intel chip)
MT6226 
AT640 
PMB7850
850AZY
0.3mm Universal Stencil
  

Stencils use 0.35mm solder balls:(5pcs)
Intel: AC82GS45 SLB92 E26593 (Laptop new intel northbridge)
Intel: AF82US15W SLGFQ (Laptop new intel northbridge)
Intel: AC80566/533 (Laptop new intel CPU)
Intel: BD82HM55 (Laptop new intel northbridge)
0.35mm Universal Stencil


Stencils use 0.4mm solder balls: (4pcs)
Intel: BD82P55 (Laptop new intel northbridge)
Intel:BD82H61 
Intel:I7-620M
0.4mm Universal Stencil


Stencils use 0.45mm solder balls: (9pcs)
DDR1 
DDR2 
DDR2-2 
DDR3 
Intel: AC82GM45//82PM45//82GL40//AC88CTPM 
Intel: AC82P45//AC82P43 
PVC0019 
CG82NM10 (Laptop new southbridge chip)
0.45mm Universal Stencil


Stencils use 0.5mm solder balls: (53pcs)
ATI 1100//1150//AMD ATI 216MQA6AVA12FG 038SSP 0738SSP RS690M 
ATI 21515//216-0707011//M72-S//M82-S//ATI0909SSP//216-0707001 
ATI 21514//216PVAVA12FG//215CDABKA15FG//M64-M//M74-M
ATI 700M //ATI200M//RC415MD//RC415M/216DCP5ALA11FG
ATI 216-0708020//216-0728018//ATI HD4570 Universal
ATI 215-0308003//215-0708003//0803SSP Universal 
ATI RS800ME//RS600ME
ATI IXP600//SB600
ATI E350 
ATI SB700//RD780
ATI 215-0719090 
ATI 215-0669065
ATI 218-0697010
ATI 215-0758000 
ATI 215-0735003 
ATI IXP460 
ATI X1300 
NV MCP67MV-A2//MCP77MV-A2
NV MCP7A-P-B1 
NV NF-6100-N//8200//8400//8600 
NV NF-200-SLI-A2//BR04-300-A2
NV NF-680I-SLI-N-A2
NV NF-7150-630I-A2 
NV GFGO7200//7300//7400-N-A3//6200AGP//G86-630-A2 
NV GF104-325-A1 
NV G96-600-A1//GT215-450-A2
NV G200-103-B1 
NV G94-300-A1
NV GF 106-250-KA-A1
NV NF790IU-SLI-N-B1 
NV Gf100-030-a3 
NV BR03-N-A3
Intel: LE82965//82P965//82P31 
Intel: QG82945P//82945GC 
Intel: QG945GM//QG945PM 
Intel: LE82PM965//GM965 
Intel: QG82945GMS 
Intel: QG82915GMS 
Intel: LGA1156
Intel: LGA1155 
Intel: CPU:N475 
VIA MSP II
S5C2410H11 
S5C2410H 
AR2313A-001 
AR2414A-001 
RT2571W 
5416GGU 
4732HXF 
STI7162 
1822-0727 
CX82310-14 
0.5mm Universal Stencil
  

 

Stencils use 0.6mm solder balls: (98pcs)

NV GO6200//7200//7300//7400//G84-303-A2//G86-771-A2 
NV NF-G6150-N-A2//NF-6100-A2
NV NF430-N-A3//NF-410-N-A3 
NV 6800LE//FX5900 
NV NF4-N-A3//NF4-A3 
NV NF550//NF570 
NV GO6800-B1
NV G80-100-K1 
NV NF-GO150 
NV FGO5200 
NV GO5200 
NV 4200GO 
NV MX440 
NV HSI-A4 
NV NF250 
NV FX5700 
NV 420GO
ATI X1600//RV516//X1300//X700//X1400/X1700 
ATI 9000 64M//M9-CSP64//216T9NGBGA13FHG 
ATI 200M//RS480M//216MPA4AKA22//M64-P 
ATI RC410MB//ATI200 M 
ATI 7500//9000//CSP-32 
ATI IXP400//IXP450 
ATI 9200//9600//9700//X300//X600
ATI R480 
ATI R360 
ATI 9000IGP 
ATI 9100 IGP
ATI M6-C16 
ATI X1800
ATI 9600-T2
ATI 218BAPAGA12F
ATI 215-0718020 
ATI 215RGMDKA13FG 
VIA CN896//VN896//P4M900
VIA K8M890
VIA CX700M
VIA VT8235M
VIA P4M898 
VIA C7-M
VIA VT8251
VIA VT8237A//VT8237//VT8235 
VIA VT8237R 
VIA VT8237S 0.6MM
VIA VX700 0.6MM
VIA PN800
VIA CLE266 
SIS 671//SIS671DX 
SIS M661MX M661GX 
SIS 964L 
SIS 965L
SIS 968 
SIS 648FX
SIS 756
SIS 662 
SIS 655FX
SIS 307ELV 
Intel: N270-1.60GHZ/512/533 N270//SLB73//AU80586GE025D
Intel: 82801GBM//82801GR//82801GB// NH82801GHM
Intel: 82801HBM//82801IBM//NH82801HEM 
Intel: 82801IB//82801IR//82801IO 
Intel: 82801FBM
Intel: 82801HB
Intel: 82801BA 
Intel: AC82X38 
Intel: AC82X58 
Intel: QG82915P//NG82915G 
Intel: QG82915PM//GM 
Intel: RG82865PE 
Intel: QG500P
Intel: 775CPU
1828-0206//1825-0206//1825-0220
BCM56639 
BCM21000 
BCM5464 
M1697-AIB
M1573 A1 
MT5363
MT5388 
MT8520 
CB6849 
MPC8270 
CIZBZ0003716 
Intel: IGA1366 
Intel: 989CPU 
Intel: RC82540EM
BCM6368UKPBG
MT5362BLG 
MT8202AG 
PW106B-10L 
PW218-10L 
SAA7117AE 
62898C2 
62095D2 
TSX188-B1A02-L
0.6mm (pitch=1.0mm) Universal Stencil 
0.6mm (pitch=0.9mm) Universal Stencil 
0.6mm (pitch=1.1mm) Universal Stencil
  

 

Stencils use 0.76mm solder balls: (43pcs)

Intel: M1671 
Intel: 845GL//845GV 
Intel: 855GME//855GM 
Intel: 82801DBM//82801DB 
Intel: RG845MP//855PM 
Intel: 82801EB 
Intel: 82801AA
Intel: 478
Intel: 479// LE80539//SL6F5
Intel: FW82815EP
Intel: RG82875
Intel: 754CPU 
ATI 216PS2BFA22H320M/330M/340M/345M Universal
ATI AMD SOKET SI CPU 
ATI IXP150
ATI AM2 
ATI AM3 
ATI 941 
SIS 630E//SIS630 
SIS 630S
SIS 760LV 
SIS 650 
SIS 962
VIA VT82C686B
VIA K8M800
VIA VT82C694X
VIA K8T800
VIA VN800
VIA P4M800
MCP8245
MPC880 
BCM53242
PN133T 
P4X266A 
AUO-024 
FLI18532-LF 
T7203 
1825-8249 
1825-0050 
M1535+ 
2R39741 
82371EB 
0.76mm (pitch =1.27mm) Universal Stencil
  
Stencils for PS3/XBOX: (36pcs)
XBOX 360 GPU      
XBOX 360 CPU      
XBOX 360 CSP     
XBOX 360 HANA      
PS3 GPU      
PS3 CPU (new model)
PS3 CPU (old model)       
PS3 CXR714120      
PS3 CXD2964GB      
PS3 CXD2973GB       
WII GPU (new model)
WII GPU (old model)     
WII CPU (new model)
WII CPU (old model)  
CXD2949CGB
CXD9799GP
CXD9833GB 
CXD2980BGB
CXD9209GB
CXD2976GB
CXD2992GB 
CXD2972GB 
CXDT203-15 
PSP-1/5209(0.3mm Solder Ball)
PSP-2/2975(0.3mm Solder Ball)
PSP-3     (0.3mm Solder Ball)
PSP-4     (0.3mm Solder Ball)
PSP-5     (0.3mm Solder Ball)
PSP-6     (0.3mm Solder Ball)
PSP-7     (0.3mm Solder Ball)
PSP3-1    (0.3mm Solder Ball)
PSP-MB44C018A (0.3mm Solder Ball)
PSP-LR38807   (0.3mm Solder Ball)
PSP-833KM3E   (0.3mm Solder Ball)
PSP-L8GV7657  (0.3mm Solder Ball)
PSP-Z7-201A   (0.6mm Solder Ball)

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

شاخه ها