آموزش - جدا سازی پنل پشتی لپتاپ Acer Aspire 5742Reviewed by Mehrab on May 30Rating:

آموزش تصویری جدا سازی پنل پشتی لپتاپ Acer Aspire 5742

برای انجام بسیاری از کارهای تعمیراتی و یا سرویس لپتاپ، شما نیاز به جدا سازی پنل پشتی لپتاپ دارید. این کار بسیار کار راحتی است و شما قادر هستید با مشاهده عکس های زیر براحتی روش جدا سازی پنل پشتی لپتاپ را یاد گرفته و این کار را انجام دهید.

بنابراین به عکس های زیر با دقت توجه فرمایید.

جدا سازی پنل پشتی لپتاپجدا سازی پنل پشتی لپتاپجدا سازی پنل پشتی لپتاپ 1

مرحله 1 – کاور پنل :

  • 1 : لپتاپ را به پشت برگردانید.

  • 2 : دو عدد پیچ مورد نظر را مطابق شکل باز کنید.
جدا سازی پنل پشتی لپتاپ 2جدا سازی پنل پشتی لپتاپ 4جدا سازی پنل پشتی لپتاپ 6

مرحله 2 :

Share this: