تصاویری از ایراداتی که با استفاده از دستگاه تعویض فلت LCD رفع میگردد.

یکی از انواع رایج خرابی در تلویزیون ها را میتوان مشکل در بخش فلت COF نامید.

این فلت ها به علت ظرافت بسیار و همچنین نازک بودن٬ دارای مشکلاتی از قبیل پارگی٬ سوختگی٬ ازبین رفتن ITO می شوند.

این ایرادات با استفاده از دستگاه تعویض فلت LCD یا همان بندینگ ماشین قابل حل می باشد اما قبل از هرگونه اقدامی نیازمند شناخت ایراداتی که مرتبط با فلت های COF میشوند داریم.

 

در ابتدا با اصطلاحات بندینگ ماشین آشنا میشویم:

۱. COF

فلت نازکی که با استفاده از الکترود از مین برد اصلی PCB به صفحه نمایش (Glass) متصل میشود

۲. PCB

مادر برد اصلی که وظیفه کنترل تمام بخش های تلویزیون را دارا میباشد.

۳. ACF

ماده چسبناکی برای اتصال COF به Glass و PCB

۴. FOG

ناحیه اتصال COF به Glass

۵. FOB

ناحیه اتصال COF به PCB

۶. COF Gate

COF های عرضی

۷. دستگاه تعویض فلت LCD یا بندینگ ماشین

دستگاهی برای اتصال COF به PCB و Glass با استفاده از گرما٬ فشار و ابزار دقیق

 

در بخش زیر برخی از این ایرادات که با استفاده از دستگاه تعویض فلت LCD قابل حل می باشند به همراه تصویر نمایش داده می شود.

مشکلات COf سری ۱

مشکلات COf سری ۲

مشکلات COf سری ۳

مشکلات COf سری ۴

مشکلات COf سری ۵

مشکلات COf سری ۶

مشکلات COf سری ۷

مشکلات COf سری ۸