بیشتر بدانید: به آداپتور یا رابط های مابین پروگرامر و میکروکنترل(انواع آی سی ها) میگویند