تستر - پارسه
تستر

تستر

صفات محصولات
 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
تستر اسلت رم DDR1 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR1 Slot Tester with LED)  تستر اسلت رم DDR1 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR1 Slot Tester with LED)  830,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم DDR2 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR2 Slot Tester with LED)  تستر اسلت رم DDR2 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR2 Slot Tester with LED)  1,030,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم DDR2 لپتاپ, دو قطعه ای ( 2pcs Laptop DDR2 Ram Slot Kit)  تستر اسلت رم DDR2 لپتاپ, دو قطعه ای ( 2pcs Laptop DDR2 Ram Slot Kit)  880,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم DDR2& DDR3 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR2 & DDR3 Slot Tester with LED)  تستر اسلت رم DDR2& DDR3 دسکتاپ با چراغ (Desktop DDR2 & DDR3 Slot Tester with LED)  1,100,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم DDR3 لپتاپ با چراغ (Laptop DDR3 Slot Tester With LED)  تستر اسلت رم DDR3 لپتاپ با چراغ (Laptop DDR3 Slot Tester With LED)  1,340,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم DDR3 لپتاپ, دو قطعه ای (2pcs Laptop DDR3 Ram Slot Kit)  تستر اسلت رم DDR3 لپتاپ, دو قطعه ای (2pcs Laptop DDR3 Ram Slot Kit)  880,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم دسکتاپ (Desktop RAM Slot Tester)  تستر اسلت رم دسکتاپ (Desktop RAM Slot Tester)  1,750,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تستر اسلت رم لپتاپ (Laptop RAM Slot Tester)  تستر اسلت رم لپتاپ (Laptop RAM Slot Tester)  1,540,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها