برای جستجو با استفاده کلید های CRTL و F عبارت مورد نظر را جستجو کنید

v-- تئوری پروگرام از طریق کابل JTAG با پروگرامر RT809H – قسمت اول

v-- تئوری پروگرام از طریق کابل JTAG با پروگرامر RT809H – قسمت دوم

v-- روش های شناسایی آی سی توسط پروگرامر RT809H

v-- پروگرام از طریق کابل VGA با پروگرامر RT809H

v-- روش رفعِ ERROR 1 در پروگرامِ آی سی EMMC

v-- رفع مشکل نمایش علامت سوال بجای فونت فارسی در نرم افزار RT809H

v-- نصب آی سی EMMC بر روی زیف

v-- خواندن و نوشتن فایل آی سی EMMC

v-- خواندن فایل از روی نند 48

v-- نوشتن فایل بر روی نند 48

v-- نصب آی سی نند 48 بر روی زیف

v-- آشنایی با انواع الگوریتم های رایت فایل بر روی نند 48

v-- آموزش نصب نرم افزار پروگرامر RT809H

v-- آموزش پروگرام آی سی های ایپرام 8 پایه با پروگرامر RT809H

WhatsApp chat
مشاوره رایگان و خرید