ابزار آلات و مواد مصرفی تعویض چیپ - پارسه
ابزار آلات و مواد مصرفی تعویض چیپ

ابزار آلات و مواد مصرفی تعویض چیپ

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
216-0728018 216-0809024 216-0774009 216-0728020 216-0774008 شابلون تکی حرارت مستقیم  216-0728018 216-0809024 216-0774009 216-0728020 216-0774008 شابلون تکی حرارت مستقیم

216-0728018 216-0809024 216-0774009 216-0728020 216-0774008 شابلون تکی حرارت مستقیم

 
350,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Aluminum Effect Pedal Foil EMI Shield Tape 45mm x 40M x 0.06mm  Aluminum Effect Pedal Foil EMI Shield Tape 45mm x 40M x 0.06mm  550,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Amtech NC-559-ASM-UV Flux Paste 100g  Amtech NC-559-ASM-UV Flux Paste 100g  1,300,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-20B 2.0mm x 30m  BGA Desoldering Wick CP-20B 2.0mm x 30m  1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-2515 2.5mm x 1.5m  BGA Desoldering Wick CP-2515 2.5mm x 1.5m  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-25B 2.5mm x 20m  BGA Desoldering Wick CP-25B 2.5mm x 20m  1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-30B 3.0mm x 20m  BGA Desoldering Wick CP-30B 3.0mm x 20m  1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-3515 3.5mm x 1.5m  BGA Desoldering Wick CP-3515 3.5mm x 1.5m  150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Desoldering Wick CP-35B 3.5mm x 15m  BGA Desoldering Wick CP-35B 3.5mm x 15m  1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
BGA Tape 10mm x 33M  BGA Tape 10mm x 33M

چسب نسوز

 
150,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Profound 0.55mm Leadتوپ قلع 250 هزار تایی  Profound 0.55mm Leadتوپ قلع 250 هزار تایی

Profound 0.55mm Leadتوپ قلع 250 هزار تایی

 
1,650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Profound 0.65mm Lead توپ قلع 250 هزار تایی  Profound 0.65mm Lead توپ قلع 250 هزار تایی

Profound 0.65mm Lead توپ قلع 250 هزار تایی

 
1,650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع حاوی سرب (۹ بسته به تعداد ۲۵k در هر بسته)Profound  توپ قلع حاوی سرب (۹ بسته به تعداد ۲۵k در هر بسته)Profound  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Qwin  توپ قلع ۰.۲میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Qwin  1,415,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته) Profound  توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته) Profound  1,515,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Qwin  توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Qwin  1,415,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر بدون سرب (۲۵k عدد در هر بسته)Profound  توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر بدون سرب (۲۵k عدد در هر بسته)Profound  0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر بدون سرب (۲۵۰k عدد در هر بسته)Profound  توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر بدون سرب (۲۵۰k عدد در هر بسته)Profound  1,515,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر حاوی سرب (۲۵k عدد در هر بسته)Profound  توپ قلع ۰.۲۵ میلیمتر حاوی سرب (۲۵k عدد در هر بسته)Profound  1,415,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
توپ قلع ۰.۳ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Profound  توپ قلع ۰.۳ میلیمتر (۲۵۰k عدد در هر بسته)Profound  1,205,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
شاخه ها