آموزش - تعویض صفحه کلید لپ تاپ Dell Inspiron 1150Reviewed by دپارتمان IT on Mar 14Rating: 5.0تعویض صفحه کلید لپ تاپ آموزش به صورت کاملا تصویری جهت تعویض صفحه کلید لپ تاپ Dell Inspiron 1150گاهی کیبردلپتاپ دچارمشکلاتی میشودکه نیازبه تعویض صفحه کلید لپ تاپ وجوددارد. برای این کارابتدا باید کیبوردرا ازلپتاپ جدا و به تعویض صفحه کلید لپ تاپ پرداخت

آموزش به صورت کاملا تصویری جهت تعویض صفحه کلید لپ تاپ Dell Inspiron 1150

زمانی صفحه کلید لپ تاپ دچار مشکل میگردد، عملا لپ تاپ غیرقابل استفاده میشود.

پس باید به تعمیر یا تعویض صفحه کلید لپ تاپ بپردازید. به همین منظور در این مقاله آموزش تعویض صفحه کلید لپ تاپ برای شما فراهم گردیده است.

برای جداسازی و تعویض صفحه کلید لپ تاپ مراحل زیر را با دقت انجام دهید.

تعویض صفحه کلید لپ تاپ 1

تعویض صفحه کلید لپ تاپ 2

تعویض صفحه کلید لپ تاپ 3

مرحله ۱ :

Share this: